1. Offerte, reservatie of bestelbon

Een offerte of bestelbon is puur informatief en niet bindend, Ze zijn 14 dagen geldig na opmaak.


2. Aanvaarden van offerte/reservatie tasting of bestelbon wijnen

Na akkoord van de klant, wordt op de offerte een voorschot van 25% gevraagt voor alle wijndegustaties, Dit ook om jouw reservering vast te leggen en te bevestigen,

Na akkoord klant van een bestelbon voor wijnen wordt 70% voorschot gevraagd, Daar de wijnen meestal moeten besteld worden bij de leveranciers, Overige 30% bij levering aan huis of afhalen bij OliVini,

Bij het bestellen van wijn online voor verzending, dient het volledige bedrag voldaan te worden per akkoord.


3. Annulering tasting of bestelbon wijn, en kosten,

De koper kan elke tasting, bestelling of offerte annuleren na akkoord, mits betaling forfetaire vergoeding van 25%, met een minimum van 75 euro vastgesteld.

Een annulatie voor een tasting moet minstens 7 dagen op voorhand gedaan worden, kosten hiervoor zijn 25% totaalbedrag tasting met een minimum van 75 euro vastgesteld.

Indien u minder dan 7 dagen op voorhand een tasting annuleert zal er nog een extra forfaitaire kost bijkomen op de 25% met minimun van 75 euro met extra kost van 50 euro voor gemaakte kosten door OliVini.


4. Betalingstermijn degustaties en bestellingen


Voorschot van 25% gelieve binnen de 7 dagen te betalen, Dit om de reservatie te bevestigen.

Afhandeling betaling degustatie op dag zelf volledig te voldoen.

Bestelling van wijn 50% binnen de 5 dagen na akkoord te betalen, Saldo resterende 50% bij ophaling of levering.

Leveringen die verzonden moeten worden, moeten 100% voorafgaande betaald worden.


5. Leveringskosten & leveringstermijn + voorraad

Leveringskosten regio Aalst (en zijn deelgemeenten) Gratis.

Verzending per post in speciale wijnboxen, 10 euro in België.

Voor buitenland gelieve contact op te nemen.

Daar er met een kleine stock gewerkt wordt, moeten de meeste producten besteld worden bij de leveranciers, Er wordt wel steeds zo snel mogelijk geleverd, en onder voorbehoud probeert OliVini toch binnen 10 a 14 dagen leveringstermijn te handhaven, Tenzij zie Overmacht.

Alsook eventuele vertragingen bij levering geeft geen recht op enige schadevergoeding/terugbetaling, en geeft ook geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst door de koper. De verkoper doet zijn best alles zo snel mogelijk te leveren en af te handelen naar mogelijk.

Bij te bestellen goederen zullen we leveren aan de koper het jaartal dat en/of nog verkrijgbaar is, of stellen aan de koper een evenwaardig alternatief voor indien niet meer beschikbaar.

Vintages bestellen zijn steeds onder voorbehoud van wat de leveranciers op stock hebben of aanbieden.


6. Wat bij schade, breuk of klachten

Bij breuk van wijnflessen per transport, dient u binnen de 24 uur dit aan te tonen met foto's, Dit kan via whatsapp, social media of email, Is de schade door transport of fout van verzender dan krijgt u de fles opnieuw toe, Onder voorbehoud van vintage of beschikbaarheid, Indien niet meer beschikbaar zal de desbetreffende fles terugbetaald worden, of evenwaardig alternatief voorgesteld worden.

Indien de fles geopend is kan geen vergoeding gegeven worden.


Schade bij tastings

Schade of breuk aan gebruikt/gehuurd materiaal of eigendom van OliVini, Er zal een correcte vergoeding betaald moeten worden voor de gemaakte schade of breuk van de gebruikte materialen.

Indien bij jou thuis, vrienden op bedrijf... Als OliVini schade aanbrengt zal ook OliVini instaan voor de schadevergoeding die de klant geleden heeft.


Klachten betreffende de geleverde, aangekochte goederen dienen ter kennis van de verkoper worden gebracht binnen de 48 uur na de levering. De geleverde goederen mogen niet gebruikt of doorverkocht zijn.

Wijnen ouder dan 20 jaar oud worden altijd verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. Gezien hun leeftijd worden ze als bederfbare producten beschouwd. Ze worden niet teruggenomen, geruild of terugbetaald. Geen enkele garantie is van toepassing op deze wijnen.

Voor flessen met kurksmaak, dit probleem is reeds aanwezig bij het bottelen, Hierbij kunnen we ons niet tegen de producent of leveranciers keren en kunnen daarom ook geen enkele garantie, terugbetaling, omruiling aanbieden.

Breuk van gehuurde materialen, hiervoor zal ook de correcte kost worden aangerekend van het product/materiaal, De kosten van de goederen zullen op voorhand meedegedeeld worden in de offerte/aanvraag


7. Huur + borg materiaal voor tasting

Er zal steeds een kleine borg gevraagd worden voor de te huren goederen, Bij geen schade of dergelijk zal de borg binnen de 48 uur terugbetaald worden aan de klant, OliVini staat wel niet in als de terugbetaling langer duurt door de banken.

Via een offerte kan men aanvraag doen om toebehoren voor een tasting te huren, Alle prijzen zijn onder voorbehoud, De borg zal berekend worden op wat gebruikt gehuurd zal worden.

Bij schade wordt een vergoeding berekend.


8. Overmacht

Wanneer in geval van overmacht, ziekte, staking, lockdown, stockbreuk/leveranciers of dergelijke meer, en de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht deze overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, Ook zonder dat de verkoper aansprakelijk is ingevolge deze gebeurtenissen van overmacht en dus geen schadevergoeding verschuldigd is aan de koper.


9. Algemene prijzen

De verkoper mag vermelde prijzen op de prijslijst/offerte/bestelbon elk ogenblik wijzigen, zowel om reden onafhankelijk van de wil van de verkoper als in functie van de schommelingen op de markt, leveranciers en andere veranderingen,

De koper verklaart dat hij onherroepelijk met het voorgaande akkoord gaat.


10. Niet betaling factuur bij levering, afhaling of einde degustatie

Daar een wijndegustatie een onmiddellijk dienst is op de afgesproken dag, dient ook de volledige betaling te voldaan worden na afloop.

Indiend niet, worden er extra kosten aangerekend, Met een minimum van 15% op het saldo.

Bij levering aan huis is de klant is niet in staat te betalen worden de goederen terug meegenomen, Een extra levering zal nadien +10 euro kosten.

Afhalen bij OliVini, het verschuldigde bedrag meteen te betalen, goederen worden niet meegegeven alvorens voldaan van factuur.

Op de vervaldag van een onbetaalde factuur zal een extra schadevergoeding van 15% op het gefactureerde bedrag en met een minimum van 50 euro aangerekend worden. Dit gebeurt met een onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestellingen.

Bij niet betaling van de factuur behoudt de verkoper zich het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken, van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, voor alle niet verrichte leveringen evenals voor eventuele latere leveringen, afhalingen en bestellingen.

Elk voorschot wordt besteed aan de vereffening van het niet betaalde deel van de schuldvordering.


11. Vintages Wijndegustaties

De vintages (jaartallen) aangeboden bij de te bestellen wijntastings zijn steeds onder voorbehoud naargelang het jaartal op stock is, Er zal meestal van dezelfde wijn een andere vintage aangeboden worden indien de vermelde vintage niet meer beschikbaar is,

Indien de wijn totaal niet meer beschikbaar is zal een passend en evenwaardig alternatief voorgesteld worden in overleg met de klant, Onder geen geval wordt er een korting of terugbetaling gedaan,


12. Teruggave aangekochte goederen

Als je eenaankoop online (koop op afstand) hebt gedaan, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je spijt krijgt van je aankoop kun je die binnen deze termijn zonder opgave van reden ongedaan maken. De goederen mogen niet gebruikt, geopend of teken van schade tonen.

Indien teken van geopend of geconsumeerd zal OliVini op geen enkele manier overgaan tot terugbetaling van het aangekochte artikel.


13. Geschillen

Indien een geschil niet onderling kan opgelost worden, is enkel de rechtbank en de Belgische wet steeds van toepassing,


14. Minimum leeftijd

Om deel te nemen aan een wijntasting of wijnen aan te kopen dient u minstens 18 jaar oud te zijn, Door de voorwaarden te accepteren bevestigd u dat u minstens 18 jaar of ouder bent,


15. Betaalwijze

Contant of overschrijving.


16. Copyright auteursrecht

Zonder enige toestemming van de auteur mag geen gebruik gemaakt worden van zijn werk.Alle foto's, teksten zijn eigendom van OliVini. Zonder toestemming mag u niks gebruiken van content die op de website van OliVini staat.

+32 477 96 35 56

Karel van der slotenstraat 94
9308 Hofstade

BTW 0749 673 606